Adayların Dikkatine Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

Duyurular

 • 100 / 2000 YÖK Doktora Bursu detayları için tıklayınız. Burs başvurusu yapan adayların mülakatları 08.09.2017 tarihinde yapılacaktır. Enstitü sayfası duyurularından detaylarını takip ediniz.

 • Yüksek Lisans Doktora başvuruları 18.08.2017 saat 12:00 ile 05.09.2017 saat 23:59 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

 • Yeni kimlik başvurusunda bulunanlar ve kimliği elinde olmayanlar kayıt esnasında kullanmak üzere e-devlet üzerinden seri-no bilgisini öğrenebilirsiniz.

Adayların Dikkatine

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 • Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacaktır.
 • Adayların online başvuru formunu mülakat sırasında mülakat jüri üyelerine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru Formu, mülakata gireceklerin ilanından sonra (06.09.2017) yazdırılmalıdır.
 • İlan edilen kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
 • Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim etmeleri zorunludur. Transkript belgesini mülakat jürisine ibraz etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Mülakata girmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Ön koşullarında Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Sertifikası isteyen anabilim dallarına başvuran adayların sertifikalarını mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim etmeleri zorunludur. 
 • YEE, TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belgesi olmayan yabancı uyruklu adayların, ULUTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler.
 • Ön değerlendirme sonrası yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının 2 (iki) katı kadar aday mülakata katılabilecektir.
 • Adayların başvuru, mülakat ve sonuçları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
 • Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programlarının açılabilmesi için en az 20 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde program açılmayacaktır.

NOT:

1. Üniversitemiz Senatosunun 02.02.2017 tarih ve 2017/02 sayılı oturumunda alınan 09 nolu karar gereğince, Olağanüstü Hal döneminde yayınlanan KHK’lar uyarınca Kamu Görevinden çıkarılan kişilerin Olağanüstü Hal süresince Üniversitemiz Enstitülerine öğrenci olarak kabul edilmeyeceklerdir.

2. Gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması halinde başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.