Adayların Dikkatine Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

Adayların Dikkatine

  • Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” olarak yapılacaktır.
  • Adayların online başvuru formunu mülakat sırasında mülakat jüri üyelerine teslim etmeleri zorunludur. 
  • İlan edilen kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
  • Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans/yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında yanlarında bulundurmaları ve mülakat jürisine teslim etmeleri zorunludur. Transkript belgesini mülakat jürisine ibraz etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır. Mülakata girmiş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • YEE, TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belgesi olmayan yabancı uyruklu adayların, ULUTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.
  • Lisansüstü başvurularda başvuru yapacak adaylar Tezsiz Yüksek Lisans hariç sadece bir (1) Lisansüstü programa başvuru yapabileceklerdir

              Adayların başvuru, mülakat ve sonuçları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

  • Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programlarının açılabilmesi için en az 10 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde program açılmayacaktır.

NOT:

1. Üniversitemiz Senatosu’nun 02.02.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği, olağanüstü hâl döneminde yayımlanan KHK’lar uyarınca kamu görevinden çıkarılan kişiler, olağanüstü hâl süresince Üniversitemiz Enstitülerine öğrenci olarak kabul edilmeyeceklerdir. 

2. Gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması halinde başvurular kabul edilmeyecek, kesin kayıtları yapılmayacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.