İlan Liste Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

Kelime ile Ara
(Search by Keyword)
Enstütü
(Institute)
Program Türü
(Type of Program)
Tez Durumu
(Thesis Status)
Öğrenim Türü
(Study Type)
Uyruk
(Nationality)

İlan Liste

Program
(Program)
Birim
(Department)
Başvuru Tarihi
(Application Date)
İlan Durumu
(Status)
Kontenjan
(Quota)
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 10-19 Eylül 2018 Açık 2 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 10-19 Eylül 2018 Açık 2 YU Detay
Doktora (PHD) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 10-19 Eylül 2018 Açık 2 Detay
Doktora (PHD) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 10-19 Eylül 2018 Açık 2 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 10-19 Eylül 2018 Açık 2 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 10-19 Eylül 2018 Açık 2 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi 10-19 Eylül 2018 Açık 2 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi 10-19 Eylül 2018 Açık 2 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.) 10-19 Eylül 2018 Açık 60 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 10-19 Eylül 2018 Açık 2 Detay