İlan Liste Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

Kelime ile Ara
(Search by Keyword)
Enstütü
(Institute)
Program Türü
(Type of Program)
Tez Durumu
(Thesis Status)
Öğrenim Türü
(Study Type)
Uyruk
(Nationality)

İlan Liste

Program
(Program)
Birim
(Department)
Başvuru Tarihi
(Application Date)
İlan Durumu
(Status)
Kontenjan
(Quota)
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 21-27 Haziran 2017 Açık 8 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 21-27 Haziran 2017 Açık 2 YU Detay
Doktora (PHD) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 21-27 Haziran 2017 Açık 8 Detay
Doktora (PHD) (Tezli (Thesis)) Beden Eğitimi ve Spor 21-27 Haziran 2017 Açık 2 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 21-27 Haziran 2017 Açık 5 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 21-27 Haziran 2017 Açık 1 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi 21-27 Haziran 2017 Açık 5 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi 21-27 Haziran 2017 Açık 1 YU Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 21-27 Haziran 2017 Açık 8 Detay
Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis)) Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 21-27 Haziran 2017 Açık 1 YU Detay