İlan Detay Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis) - Örgün (Formal))

Sahne Sanatları
(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kontenjan T.C. Uyruklu 8 Kişi

Ön Koşullar

  • Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları bölümlerinin Oyunculuk, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı mezunları, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema-TV Bölümü mezunları, fakültelerin Tiyatro Sahne Sanatları Bölümü, Devlet Konservatuvarları Tiyatro ve Opera Bölümü mezunları, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve diğer Filoloji Bölümü mezunları alınacaktır.

Mülakat

Mülakata puan sıralamasına göre 16 kişi alınacaktır
Baraj Puan Puan şartı yoktur.
Yüzde Etki Oranı % 25

Yetenek Sınavı

Mülakat kontenjan sınırlaması yoktur.
Baraj Puan Puanınız en az 70 olmalıdır.
Yüzde Etki Oranı % 50

Genel Bilgiler

İlanın Durumu : Değerlendirme Tamamlandı

Lisans mezuniyet şartı aranmaktadır.

YÖK not dönüşüm tablosunu buradan görebilirsiniz

Akademik mezuniyet not ortalaması en az 2,71 olan adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru sonucunda genel başarı puanı 65 altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Tarihler

Başvuru Tarihi 6-29 Haziran 2018
Mülakat Tarihi 05 Temmuz 2018
Sonuç Açıklama Tarihi 09 Temmuz 2018
Kesin Kayıt Tarihi 10-11 Temmuz 2018
Yedek Liste Tarihi 12 Temmuz 2018

Puan Etki Oranları Yüzde

Akademik Ortalama % 25
Mülakat % 25
Yetenek Sınavı % 50