İlan Detay Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Yüksek Lisans (Master) (Tezli (Thesis) - Örgün (Formal))

Beden Eğitimi ve Spor
(Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Kontenjan T.C. Uyruklu 2 Kişi

Ön Koşullar

  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
  • Bu programda bilimsel hazırlık uygulanmaktadır.

Akademik Sınav (ALES)

Puan Türü SAY - EA - SÖZ
ALES Baraj Puan Puanınız en az 55 olmalıdır.

Yabancı Dil

Puan Türü YDS
Yabancı dil puan türünüz farklı ise ÖSYM puan karşılığını buradan görebilirsiniz
Baraj Puan Puanınız en az 40 olmalıdır.

Mülakat

Mülakata puan sıralamasına göre 30 kişi alınacaktır
Baraj Puan Puan şartı yoktur.

Genel Bilgiler

İlanın Durumu : Değerlendirme Tamamlandı

Lisans mezuniyet şartı aranmaktadır.

YÖK not dönüşüm tablosunu buradan görebilirsiniz

Akademik mezuniyet not ortalaması en az 2,25 olan adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru sonucunda genel başarı puanı 65 altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Bilimsel Hazırlık Var

Tarihler

Başvuru Tarihi 22-23-24 Ocak 2024
Mülakat Tarihi 29 Ocak 2024
Sonuç Açıklama Tarihi 31 Ocak 2024
Kesin Kayıt Tarihi 7-8-9 Şubat 2024
Yedek Liste Tarihi 12 Şubat 2024

Ön Değerlendirme Puan Etki Oranları Yüzde

Akademik Ortalama % 50
Akademik Sınav (ALES) % 50

Değerlendirme ve Kabül Puan Etki Oranları Yüzde

Akademik Ortalama % 20
Akademik Sınav (ALES) % 50
Mülakat % 30

Önemli Bilgilendirme

  • Bilimsel Değerlendirme Sınavına girecek öğrencilerin tespit edildiği ön değerlendirme aşamasında adayın ALES puanının %50’si ile Akademik Başarı Ortalamasının %50’sinin toplamıyla oluşacak puan üzerinden sıralama yapılacaktır. (ALES puanı istenmeyen programlarda akademik başarı ortalamasının %100’ü dikkate alınacaktır).

  • Bilimsel değerlendirme sonucu ise, ön değerlendirme sonucunda bilimsel değerlendirme sınavına girmeye hak kazanan adayların ALES puanlarının %50’si; Akademik Başarı Ortalamasının %20’si ve yapılacak yazılı sınav ve / veya mülakat sınavının %30’unun toplamıyla oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. (ALES puanı istenmeyen programlarda Akademik Başarı Ortalamasının %50 ile yazılı ve / veya mülakat puanının %50’i dikkate alınacaktır).

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
AŞAMA AMAÇ ALES Akademik Başarı Ortalaması Yazılı ve/veya Mülakat Puanı
1.Ön Değerlendirme “Bilimsel Değerlendirme Sınavına” girebilecek öğrencilerin tespit edilmesi“ %50 %50 -
ALES Puanı istenmeyen Programlar için Ön Değerlendirme - %100 -
2.Bilimsel Değerlendirme Ön değerlendirme sonucunda, bilimsel değerlendirme / mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar arasından, ilgili lisansüstü programa kayıt yaptıracak öğrencilerin tespit edilmesi %50 %20 %30
ALES Puanı istenmeyen Programlar için Bilimsel Değerlendirme - %50 %50