İlan Detay Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora (PHD) (Tezli (Thesis) - Örgün (Formal))

Beden Eğitimi ve Spor
(Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Kontenjan T.C. Uyruklu 4 Kişi

Ön Koşullar

  • 1- Lisans Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulunun herhangi bir bölümünden veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olmak. 2- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı veya Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. (Başvuru yapacak adayların her iki koşulu da sağlamış olması gerekir.)

Akademik Sınav (ALES)

Puan Türü SAY - EA - SÖZ
ALES Baraj Puan Puanınız en az 55 olmalıdır.
Yüzde Etki Oranı % 50

Yabancı Dil

Puan Türü YDS
Yabancı dil puan türünüz farklı ise ÖSYM puan karşılığını buradan görebilirsiniz
Baraj Puan Puanınız en az 55 olmalıdır.
Yüzde Etki Oranı Yüzde etkisi yoktur.

Mülakat

Mülakata puan sıralamasına göre 8 kişi alınacaktır
Baraj Puan Puan şartı yoktur.
Yüzde Etki Oranı % 30

Genel Bilgiler

İlanın Durumu : Değerlendirme Tamamlandı

Yüksek Lisans mezuniyet şartı aranmaktadır.

YÖK not dönüşüm tablosunu buradan görebilirsiniz

Akademik mezuniyet not ortalaması en az 2,25 olan adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru sonucunda genel başarı puanı 70 altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Tarihler

Başvuru Tarihi 6-29 Haziran 2018
Mülakat Tarihi 05 Temmuz 2018
Sonuç Açıklama Tarihi 09 Temmuz 2018
Kesin Kayıt Tarihi 10-11 Temmuz 2018
Yedek Liste Tarihi 12 Temmuz 2018

Puan Etki Oranları Yüzde

Akademik Ortalama % 20
Akademik Sınav (ALES) % 50
Yabancı Dil Yüzde etkisi yoktur.
Mülakat % 30