İlan Detay Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

Duyurular

  • 100 / 2000 YÖK Doktora Bursu detayları için tıklayınız. Burs başvurusu yapan adayların mülakatları 08.09.2017 tarihinde yapılacaktır. Enstitü sayfası duyurularından detaylarını takip ediniz.

  • Yüksek Lisans Doktora başvuruları 18.08.2017 saat 12:00 ile 05.09.2017 saat 23:59 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

  • Yeni kimlik başvurusunda bulunanlar ve kimliği elinde olmayanlar kayıt esnasında kullanmak üzere e-devlet üzerinden seri-no bilgisini öğrenebilirsiniz.

2017-2018 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Doktora (PHD) (Tezli (Thesis) - Örgün (Formal))

Beden Eğitimi ve Spor
(Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Kontenjan Yabancı Uyruklu 2 Kişi

Ön Koşullar

  • 1- Lisans Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulunun herhangi bir bölümünden veya Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olmak. 2- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı veya Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. (Başvuru yapacak adayların her iki koşulu da sağlamış olması gerekir.)

Yabancı Dil

Puan Türü YDS
Yabancı dil puan türünüz farklı ise ÖSYM puan karşılığını buradan görebilirsiniz
Baraj Puan Puanınız en az 55 olmalıdır.
Yüzde Etki Oranı Yüzde etkisi yoktur.

Mülakat

Mülakata puan sıralamasına göre 4 kişi alınacaktır
Baraj Puan Puan şartı yoktur.
Yüzde Etki Oranı % 50

Genel Bilgiler

İlanın Durumu : Açık

Yüksek Lisans mezuniyet şartı aranmaktadır.

YÖK not dönüşüm tablosunu buradan görebilirsiniz

Akademik mezuniyet not ortalaması en az 2,25 olan adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru sonucunda genel başarı puanı 70 altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Tarihler

Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2017 - 05 Eylül 2017
Mülakat Tarihi 07 Eylül 2017
Sonuç Açıklama Tarihi 8-12 Eylül 2017
Kesin Kayıt Tarihi 08 Eylül 2017
Yedek Liste Tarihi 11-12 Eylül 2017

Puan Etki Oranları Yüzde

Akademik Ortalama % 50
Yabancı Dil Yüzde etkisi yoktur.
Mülakat % 50